Kultur Ruhr GmbH

Kultur Ruhr GmbH in z’n huidige vorm ontstond in 2001 op instigatie van de Internationale Bauausstellung (bouwtentoonstelling) Emscher Park (1989-1999) en kenmerkt zich door de productie en overdracht van contemporaine, sectoroverkoepelende kunst in de gehele cultuurmetropool Ruhr.

Kultur Ruhr GmbH bestaat momenteel uit vier autonome programmazuilen: de Ruhrtriennale, het ChorWerk Ruhr, het Tanzlandschaft Ruhr en Urbane Künste Ruhr. Met het nieuwe programmaonderdeel Urbane Künste Ruhr haakt Kultur Ruhr GmbH sinds eind 2011 aan bij de als Culturele hoofdstad van Europa RUHR.2010 opgedane sleutelervaringen. Voor elke zuil van Kultur Ruhr GmbH wordt om de drie jaar een eigen artistiek leider aangesteld. Zo krijgt elk onderdeel een inhoudelijke autonomie die ook naar buiten toe zichtbaar is.

De Ruhrtriennale zorgt voor het grootste deel van de omzet van de GmbH (besloten vennootschap) en is een belangrijk vaandeldrager van Kultur Ruhr GmbH. Haar intendant, Johan Simons voor de speelseizoenen 2015-2017, is tevens een van de directeuren van de overkoepelende GmbH. Elke zuil draagt met programma’s bij aan de Ruhrtriennale.

Meer informatie over de programmaonderdelen van Kultur Ruhr GmbH op de volgende pagina’s:

Ruhrtriennale – Stefanie Carp, Artistic Director
www.ruhrtriennale.de

PACT Zollverein – Stefan Hilterhaus, Artistic Director
www.pact-zollverein.de

ChorWerk Ruhr – Florian Helgath, Artistic Director
www.chorwerkruhr.de

Urbane Künste Ruhr – Britta Peters, Artistic Director
www.urbanekuensteruhr.de

Contact
Kultur Ruhr GmbH
Gerard-Mortier-Platz 1
44793 Bochum
Fon +49 (0) 234 97483300

Directie
Dr. Stefanie Carp, Dr. Vera Battis-Reese

Raad van commissarissen

Voorzitster van de raad van de commissarissen
Isabel Pfeiffer-Poensgen

Plaatsvervanger
Anne Katrin Bohle, Prof. Dr. Norbert Lammert

Dr. Arnim Brux, Dr. Hans-Dieter Fischer, Karola Geiß-Netthöfel, Lothar Gräfingholt, Gerhard Heilgenberg, Dr. Michael Henze, Dr. Hildegard Kaluza, Peter Landmann, Bettina Milz, Jörg Obereiner, Monika Simshäuser, Dr. Christian von Kraack, Petra Zielazny